Informácie o spracovaní osobných údajov


Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás ujistili, že v souvislosti s nařízením týkajícím se zásad ochrany osobních údajů, zpracováváme a zacházíme s těmito daty s respektem a v souladu s tímto nařízením.

Přejeme Vám příjemné zážitky na motoristických závodech se vstupenkami a dalšími službami, které pro Vás zajišťujeme.

Tým GPtours.cz


Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní společnost GALOPA GROUP s.r.o. (sídlo a doručovací adresa Nám.14.října 1307/2, Praha 5, IČ: 24706906, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 167645, kontakt info@gptours.cz, tel. +420 775 212 344) a obchodní společnost GALOPA EXPERIENCE s.r.o. (sídlo a doručovací adresa Svitákova 2810/5, Praha 5, IČ: 24188115, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 186894, kontakt info@gptours.cz, tel. +420 775 212 344), dále jen "Gptours", provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží či služeb a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění zákonných povinností.

Gptours zpracovává v rámci svojí činnosti osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení").

Zpracovávány jsou tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační a korespondenční adresa, identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy).

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení.

Uvedené osobní údaje budou zpracovány od provedení objednávky služby až do termínu čerpání služby a následně v plné podobě po dobu max 90 dnů, následně pak v nutném rozsahu po dobu max.10 let z důvodu plnění zákonných povinností.

Osobní údaje zpracovává Gptours jakožto správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Česká pošta, s.p. resp. Slovenská pošta (pro doručování zásilek)

ERV Evropská pojišťovna, a.s. (pro pojištění vstupenek)

Vergilio, s.r.o. (pro technickou podporu a e-shop)

ARQ 1 s.r.o. (pro vedení účetnictví)

Gptours zpracovává osobní údaje, které nám sami svěříte a to z důvodu naplnění těchto účelů: poskytování služeb, plnění smlouvy, vedení účetnictví. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční zprávy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Gptours ukládají obecně závazné právní předpisy.

Gptours zajišťuje dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům odběratelů služeb, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

Vaše práva v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů jsou:

Právo požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/)

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ovšem poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není bohužel možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany Gptours splnit.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat na info@gptours.cz nebo na tel.+420 775 212 344.

Zpracováno: Květen 2018