Poistenie vstupeniek


Spolu s on-line objednávkou vstupeniek Vám odporúčame možnosť zjednať si on-line poistenie vstupeniek. Stačí iba po objednaní vstupeniek v nákupnom košíku kliknúť na ikonku a čiastka poistného sa automaticky pripočíta.

Poistenie sa zjednáva pre prípady, kedy sa poistený nebude môcť z vážnych dôvodov zúčastniť akcie (vážne ochorenie či úraz s hospitalizáciou, úmrtím, poškodenie bydliska tesne pred konaním akcie a ďalšie - detailné informácie nájdete v poistných podmienkach).Limitom pre poistenie je cena vstupenky - max. však do výšky 50.000,-Kč. Pri vstupenkách v hodnote 5.000,-Kč a viac je spoluúčasť na poistnom plnení 20% z ceny vstupenky. Poistenie sa nevzťahuje na prípady zrušenia akcie či zmeny termínu jej konania. Poistenie nie je možné zriadiť dodatočne, objednávka musí vždy obsahovať kompletný menný zoznam všetkých účastníkov - návštevníkov akcie. Nižšie nájdete bližšie informácie k poisteniu vo formáte PDF.


Naším partnerom je ERV Evropská pojišťovna.